קישורים שימושיים

קישורים שימושיים

כל המידע הרלוונטי כאן בשבילך

משרד התמ"ת – תעסוקת נשים ומעונות יום בירור זכאות להשתתפות המדינה בדמי אחזקה במסגרת
משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שוק ההון ומערכות השוואה לקרנות פנסיה, לביטוח ולקופות גמל
ביטוח לאומי טפסים ואישורים
מס הכנסה טפסים
משרד המשפטים לבדיקת נסח טאבו
רשם החברות לקבלת מידע בסיסי על חברה
רשות התאגידים לתשלומים וטפסים
בנק ישראל לאיתור חשבונות מוגבלים
בנק ישראל שערי מטבע לפי תאריך
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדדי מחירים (לצרכן)
פרוייקט פר"ח הרשמה לפרוייקט פר"ח – מילגה לסטודנטים
Israel Free Loan Association האגודה להלוואות ללא ריבית לאוכלוסיות חלשות
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים קרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים
הוצאה לפועל טפסים 
המשרד לקליטת העלייה קבלות סיוע כספים לפי תחום: לעולים חדשים ותושבים חוזרים
עמידר בדיקת זכאות בסיוע ציבורי, דיור מוגן או סיוע בשכר דירה