בודק שכר

בודק שכר

בודק שכר הוא מקצוע חדשני בישראל והוא כלי שיכול למנוע ממך בעל העסק הוצאות וקנסות מיותרים בשל אי ציות או ידע של כללי העבודה. ביוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה. המדובר בחוק חדש ומקיף במיוחד שמסמיך ומייצר תפקיד חדש שנקרא בודק שכר. כפועל יוצא מכך נפתח עידן חדש ביחסי העבודה בישראל אשר במרכזו הגברת החשיפה הארגונית של המעביד בגין הפרת "הגרעין הקשה של חוקי העבודה וצווי ההרחבה לתשלומי פנסיה מקיפה ובו זמנית החמרת האחריות של הראש בארגון קרי המנכ"ל.

החוק נולד ע"מ לפתור ולטפל בבעיה ארוכת השנים של אכיפת דיני העבודה בקרב עובדי הקבלן ועובדים בכלל והוא מעתיק את מרכז הכובד של אכיפת חוקי העבודה על ידי רשויות המדינה אל מישור האכיפה המנהלי שמתבצע בצורה מהירה יותר לעומת האכיפה הפלילית שדורשת זמן רב ומשאבים. בדיוק בנקודה זו נכנס שרות בודקי השכר של חברת ויזין יעוץ פיננסי, לרשות החברה עומד צוות מקצועי של בודקי שכר שמאפשר למזמין השרות – קרי הבעלים או המנכ"ל של העסק להדוף אחריות אישית לאכיפת חוקי העבודה באמצעות חוות דעת תקופתית של "בודק שכר מוסמך".

בודק השכר המוסמך ייתן אישורים בדבר עמידתם בהוראות חוקי העבודה לדוגמה כאשר חתם מזמין השרות על הסכם המבטיח עלות שכר מינימלית + רווח מקנה לו החוק כמה הגנות במיוחד אם הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך שהעידו על עדר הפרות או במקרה שהבדיקות האמורות העידו על הפרות, פעל לתיקונם או לביטול חוזה לא חוקי.

בודקי השכר של חברת ויזין ייעוץ פיננסי  מורשים על ידי משרד התמ"ת לבדוק את חוקיות דיני העבודה בעסק לרבות:

1. אישור הפקה – אישור מאת קופת הגמל, ועד עובדים, ארגון עובדים המוסד לביטוח לאומי או רשויות המס בעד תשלומי המעביד ותשלומי העובד שהועברו בידי המעביד

2. הודעה לעובד

3. חוק הגנת השכר

4. חוק חופשה שנתית

5.חוק עבודת הנוער

6. חוק שעות עבודה ומנוחה.

בדיקה מקיפה של בודקי השכר של חברת ויזין ייעוץ פיננסי יבטיחו לך בעל העסק שקט בניהול השוטף היום יומי בלי לדאוג שמה עברת על חוק כלשהו ביודעין או שלא ביודעין. משרד התמ"ת נתן למעסיקים את האפשרות להיות מנוטרל מביקורת במידה והוא מעסיק בודק שכר מוסמך בהתניה שהוא אינו עובד החברה ומספק שרות חיצוני לחברה זאת אומרת זה לא יכול להיות רואה חשבון שאמנם אינו עובד שכיר בחברה אבל נותן להם שירותים נקודתיים. בדיקה של בודק השכר וחוות דעת חיובית ותקינה עם אסמכתה שהכול מתנהל כשורה לאחר תיקון ליקויים שנעשית לפי חוקי משרד התמ"ת כול תשעה חודשים תגבה את העסק שלך להימנעות מתביעות מבעלי עניין כאלו ואחרים.

בשל החוקים הנוקשים שיכולים להפוך אותך בעל העסק לעבריין בלי ידיעתך ופשוט למוטט חברות קטנות ובינוניות ועקב הקנסות של אלפי שקלים שנעות בין 3000 ל-5000 שקלים לכול הפרה פר עובד רצוי מאוד לשכור בודקי שכר וצוות מומחים של חברת ויזין ייעוץ פיננסי שתדריך אותך בדרך הנכונה לשקט הנפשי. כי בסופו של דבר את רוצה שהעסק שלך יעבוד וירוויח ויתקדם ושרות בודקי השכר של חברת ויזין ייעוץ פיננסי יכול להוביל אותך במהמורות בדרך לשם.